X Konferencja czasopisma Medycyna Paliatywna w Praktyce.

Zapraszamy do zgłaszania prac oryginalnych i opisów przypadków

Uczestnicy X Jubileuszowa Konferencja Czasopisma Medycyna Paliatywna w Praktyce będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych i opisów przypadków w postaci plakatów zjazdowych i ustnych prezentacji.

Zgłaszanie oryginalnych doniesień naukowych

Streszczenia prac będą przyjmowane do 10 września 2017 roku w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Konferencji, zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

Prace oryginalne powinny składać się z następujących części:

  1. Wstęp.
  2. Pacjenci i metody.
  3. Wyniki.
  4. Omówienie.
  5. Piśmiennictwo.

Nagłówek streszczenia powinien zawierać:

  • Tytuł streszczenia
  • Imiona i nazwiska autorów
  • Afiliacje z podkreśleniem osoby prezentującej pracę.

Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów. Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów, wybranych z grona Komitetu Naukowego Konferencji, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 15 września 2017 roku. Recenzenci zwrócą się do autorów prac zakwalifikowanych do wystąpień ustnych o przygotowanie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint, nieprzekraczających 20 slajdów i przesłanie do ostatecznej akceptacji do 30 września 2017 roku.

Tytuły prac oryginalnych i nazwiska autorów zostaną przyporządkowane do wybranych sesji w ramach programu naukowego X Jubileuszowej Konferencji Czasopisma "Medycyna Paliatywna w Praktyce", o czym pierwsi autorzy zostaną poinformowani przez Organizatorów.

Autorzy prezentujący prace oryginalne zostaną zwolnieni z opłaty konferencyjnej, natomiast Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania.

Patronat:

Via Medica

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

MPWP
Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl