XII Konferencja czasopisma Palliative Medicine in Praktice

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 7 czerwca 2019 roku
09.00–09.10Otwarcie konferencji
09.10–10.45
Sesja 1: Nowe trendy w opiece paliatywnej i wspierającej
Session 1: New trends in palliative and supportive care

Przewodniczący sesji/Chair: prof. Yvonne Engels (Netherlands)

  09.10–09.50Proaktywna opieka paliatywna z perspektywy holenderskiej: wyzwania i zmiany (Proactive palliative care from a Dutch perspective: challenges and changes)
  prof. Yvonne Engels
  09.50–10.30Opieka paliatywna dla chorych z niewydolnością serca (Palliative care in patients with heart failure)
  dr n. med. Piotr Sobański
  10.30–10.45Dyskusja (Discussion)
  10.45–11.15Przerwa na kawę
  11.15–13.00
  Sesja 2: Leczenie bólu przewlekłego

  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek, dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. CMKP

   11.15–11.45Leczenie bólu neuropatycznego u chorych na nowotwory
   prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
   11.45–12.15Rola kanabinoidów w leczeniu bólu przewlekłego
   dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
   12.15–12.45Interwencyjne metody leczenia bólu u chorych na nowotwory
   dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. CMKP
   12.45–13.00Dyskusja
   13.00–13.30
   13.30–14.00
   14.00–15.00Lunch
   15.00–16.30
   Sesja 3: Opieka paliatywna w chorobach nienowotworowych

   Przewodniczące: prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko, dr n. med. Iwona Damps-Konstańska

    15.00–15.35Opieka paliatywna dla pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek
    prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko
    15.35–16.10Postępowanie w duszności u pacjentów z chorobami nienowotworowymi
    dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
    16.10–16.30Dyskusja
    Sobota, 8 czerwca 2019 roku
    09.00–10.30
    Sesja 4: Opieka duchowa

    Przewodniczący: ks. kan. dr Władysław Duda, dr n. med. Zbigniew Żylicz, prof. UR

     09.00–09.25Planowanie opieki z wyprzedzeniem w wymiarze duchowym
     dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
     09.25–09.50Czy sedacja różni się od eutanazji?
     dr n. med. Zbigniew Żylicz, prof. UR
     09.50–10.15Duch wieje kędy chce — meandry duchowe opieki paliatywnej
     ks. kan. dr Władysław Duda
     10.15–10.30Dyskusja
     10.30–11.00Przerwa na kawę
     11.00–12.00
     Sesja 5: Wsparcie psychosocjalne rodzin i opiekunów chorych

     Przewodniczące: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz

      11.00–11.25Wsparcie psychosocjalne rodzin i opiekunów chorych
      prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
      11.25–11.50Wsparcie psychosocjalne rodziców chorych dzieci
      dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
      11.50–12.00Dyskusja
      12.00–13.00
      Sesja 6: Prace zgłoszone

      Przewodniczący: dr n. med. Leszek Pawłowski, dr hab. n. med. Wojciech Leppert, prof. UMP

       12.00–12.06Poczucie lęku u pacjentów objętych opieką paliatywną
       Weronika Kamińska
       12.06–12.12"Tumbo pomaga" jako forma wsparcia dla osób w okresie żałoby. Jak pracownicy oświaty oceniają kształcenie w zakresie wsparcia dziecka po stracie bliskich? Podsumowanie wybranych działań edukacyjnych Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku w latach 2015–2018
       Janusz Wojtacki
       12.12–12.18Zastosowanie metod medycyny komplementarnej i alternatywnej przez pracowników służby zdrowia chorych na nowotwory złośliwe w zaawansowanych stadiach
       Janusz Wojtacki
       12.18–12.24Opieka paliatywna i hospicyjna nad Chorymi na przewlekłe schorzenia nieonkologiczne — podsumowanie doświadczeń Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum im. ks. Eugeniusza SAC w Gdańsku: 2009–2018
       Katarzyna Lammek
       12.24–12.30Opiekunowie nieformalni w systemie opieki: rola, wyzwania i możliwości wsparcia
       Anna Janowicz
       12.30–12.36Trudności w leczeniu bólu u chorych w opiece paliatywnej — opis przypadku
       Andrzej Lubiewski
       12.36–12.42Nietypowy przypadek pacjentki z rozpoznaniem trisomii 18
       Paula Szenejko
       12.42–12.48Wykorzystanie radioizotopów w medycynie paliatywnej: przypadek pacjenta z rozsianym rakiem gruczołu krokowego leczonego radem-223
       Rafał Suchodolski
       12.48–12.54Zastosowanie opioidowych leków przeciwbólowych trzeciego stopnia drabiny analgetycznej Światowej Organizacji Zdrowia u pacjentów z chorobami nienowotworowymi zagrażającymi życiu — przegląd literatury
       Anna Maria Łotowska-Ćwiklewska
       12.54–13.00Ocena częstości występowania i charakteru bólu przebijającego (epizodycznego) u chorych na nowotwory
       Joanna Brząkała
       13.00–14.30
       Sesja 7: Farmakoterapia bólu analgetykami opioidowymi

       Przewodniczący: dr n. med. Jarosław Woroń, dr n. med. Anna Orońska

        13.00–13.20Interakcje analgetyków opioidowych z innymi równocześnie stosowanymi lekami
        dr n. med. Jarosław Woroń
        13.20–13.40Działania niepożądane analgetyków opioidowych
        dr n. med. Elwira Góraj
        13.40–14.00Miejscowe stosowanie analgetyków opioidowych
        dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
        14.00–14.20Wpływ opioidów na układ immunologiczny–aspekty kliniczne
        dr n. med. Renata Zajączkowska
        14.20–14.30Dyskusja
        14.30Podsumowanie i zakończenie konferencji
        Piątek, 7 czerwca 2019 roku
        09.00–09.10
        Otwarcie konferencji
        09.10–10.45
        Sesja 1: Nowe trendy w opiece paliatywnej i wspierającej
        Session 1: New trends in palliative and supportive care

        Przewodniczący sesji/Chair: prof. Yvonne Engels (Netherlands)

         09.10–09.50
         Proaktywna opieka paliatywna z perspektywy holenderskiej: wyzwania i zmiany (Proactive palliative care from a Dutch perspective: challenges and changes)
         prof. Yvonne Engels
         09.50–10.30
         Opieka paliatywna dla chorych z niewydolnością serca (Palliative care in patients with heart failure)
         dr n. med. Piotr Sobański
         10.30–10.45
         Dyskusja (Discussion)
         10.45–11.15
         Przerwa na kawę
         11.15–13.00
         Sesja 2: Leczenie bólu przewlekłego

         Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek, dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. CMKP

          11.15–11.45
          Leczenie bólu neuropatycznego u chorych na nowotwory
          prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
          11.45–12.15
          Rola kanabinoidów w leczeniu bólu przewlekłego
          dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
          12.15–12.45
          Interwencyjne metody leczenia bólu u chorych na nowotwory
          dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. CMKP
          12.45–13.00
          Dyskusja
          13.00–13.30
          13.30–14.00
          14.00–15.00
          Lunch
          15.00–16.30
          Sesja 3: Opieka paliatywna w chorobach nienowotworowych

          Przewodniczące: prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko, dr n. med. Iwona Damps-Konstańska

           15.00–15.35
           Opieka paliatywna dla pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek
           prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko
           15.35–16.10
           Postępowanie w duszności u pacjentów z chorobami nienowotworowymi
           dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
           16.10–16.30
           Dyskusja
           Sobota, 8 czerwca 2019 roku
           09.00–10.30
           Sesja 4: Opieka duchowa

           Przewodniczący: ks. kan. dr Władysław Duda, dr n. med. Zbigniew Żylicz, prof. UR

            09.00–09.25
            Planowanie opieki z wyprzedzeniem w wymiarze duchowym
            dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
            09.25–09.50
            Czy sedacja różni się od eutanazji?
            dr n. med. Zbigniew Żylicz, prof. UR
            09.50–10.15
            Duch wieje kędy chce — meandry duchowe opieki paliatywnej
            ks. kan. dr Władysław Duda
            10.15–10.30
            Dyskusja
            10.30–11.00
            Przerwa na kawę
            11.00–12.00
            Sesja 5: Wsparcie psychosocjalne rodzin i opiekunów chorych

            Przewodniczące: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz

             11.00–11.25
             Wsparcie psychosocjalne rodzin i opiekunów chorych
             prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
             11.25–11.50
             Wsparcie psychosocjalne rodziców chorych dzieci
             dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
             11.50–12.00
             Dyskusja
             12.00–13.00
             Sesja 6: Prace zgłoszone

             Przewodniczący: dr n. med. Leszek Pawłowski, dr hab. n. med. Wojciech Leppert, prof. UMP

              12.00–12.06
              Poczucie lęku u pacjentów objętych opieką paliatywną
              Weronika Kamińska
              12.06–12.12
              "Tumbo pomaga" jako forma wsparcia dla osób w okresie żałoby. Jak pracownicy oświaty oceniają kształcenie w zakresie wsparcia dziecka po stracie bliskich? Podsumowanie wybranych działań edukacyjnych Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku w latach 2015–2018
              Janusz Wojtacki
              12.12–12.18
              Zastosowanie metod medycyny komplementarnej i alternatywnej przez pracowników służby zdrowia chorych na nowotwory złośliwe w zaawansowanych stadiach
              Janusz Wojtacki
              12.18–12.24
              Opieka paliatywna i hospicyjna nad Chorymi na przewlekłe schorzenia nieonkologiczne — podsumowanie doświadczeń Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum im. ks. Eugeniusza SAC w Gdańsku: 2009–2018
              Katarzyna Lammek
              12.24–12.30
              Opiekunowie nieformalni w systemie opieki: rola, wyzwania i możliwości wsparcia
              Anna Janowicz
              12.30–12.36
              Trudności w leczeniu bólu u chorych w opiece paliatywnej — opis przypadku
              Andrzej Lubiewski
              12.36–12.42
              Nietypowy przypadek pacjentki z rozpoznaniem trisomii 18
              Paula Szenejko
              12.42–12.48
              Wykorzystanie radioizotopów w medycynie paliatywnej: przypadek pacjenta z rozsianym rakiem gruczołu krokowego leczonego radem-223
              Rafał Suchodolski
              12.48–12.54
              Zastosowanie opioidowych leków przeciwbólowych trzeciego stopnia drabiny analgetycznej Światowej Organizacji Zdrowia u pacjentów z chorobami nienowotworowymi zagrażającymi życiu — przegląd literatury
              Anna Maria Łotowska-Ćwiklewska
              12.54–13.00
              Ocena częstości występowania i charakteru bólu przebijającego (epizodycznego) u chorych na nowotwory
              Joanna Brząkała
              13.00–14.30
              Sesja 7: Farmakoterapia bólu analgetykami opioidowymi

              Przewodniczący: dr n. med. Jarosław Woroń, dr n. med. Anna Orońska

               13.00–13.20
               Interakcje analgetyków opioidowych z innymi równocześnie stosowanymi lekami
               dr n. med. Jarosław Woroń
               13.20–13.40
               Działania niepożądane analgetyków opioidowych
               dr n. med. Elwira Góraj
               13.40–14.00
               Miejscowe stosowanie analgetyków opioidowych
               dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
               14.00–14.20
               Wpływ opioidów na układ immunologiczny–aspekty kliniczne
               dr n. med. Renata Zajączkowska
               14.20–14.30
               Dyskusja
               14.30
               Podsumowanie i zakończenie konferencji

               Organizator:
                

               Patronat medialny:
                

               Partner:
                

               Via Medica
               Via Medica
               Via Medica

               Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
               Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl