XII Konferencja czasopisma Palliative Medicine in Praktice

Zgłaszanie Prac

Zapraszamy do zgłaszania streszczeń prac oryginalnych, poglądowych i opisów przypadków

Uczestnicy XII Konferencji Czasopisma „Palliative Medicine in Practice” będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych, poglądowych i opisów przypadków w postaci plakatów i prezentacji ustnych.

Streszczenia prac będą przyjmowane do 7 maja 2019 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Konferencji: www.paliatywna.viamedica.pl, zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

Nagłówek streszczenia powinien zawierać:

 • Tytuł streszczenia,
 • Imiona i nazwiska autorów,
 • Afiliacje z podkreśleniem osoby prezentującej pracę.

Streszczenia prac oryginalnych powinny składać się z następujących części:

 1. wstęp,
 2. pacjenci i metody,
 3. wyniki,
 4. omówienie,
 5. piśmiennictwo.

Streszczenia prac poglądowych powinny składać się z następujących części:

 1. wstęp,
 2. metody przeglądu literatury,
 3. treść artykułu,
 4. podsumowanie,
 5. piśmiennictwo,

Streszczenia prac kazuistycznych (opisy przypadków) powinny składać się z następujących części:

 1. wstęp,
 2. opis przypadku,
 3. omówienie,
 4. piśmiennictwo.

Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów. Nadesłane streszczenia zostaną poddane ocenie Recenzentów, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana autorowi zgłaszającemu streszczenie drogą elektroniczną do 14 maja 2019 r.

Aby streszczenia ukazały się w programie konferencji i elektronicznym wydaniu czasopisma, poprawione prace przyjmowane będą do 19 maja 2019r.

Organizatorzy Konferencji zwrócą się do Autorów prac zakwalifikowanych do wystąpień ustnych o przygotowanie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint, nieprzekraczających 10 slajdów i przesłanie do 31 maja 2019 r.

Zaakceptowane streszczenia do prezentacji ustnej zostaną przyporządkowane do sesji prac zgłoszonych w programie XII Konferencji Czasopisma "Palliative Medicine in Practice", o czym autorzy zostaną poinformowani przez organizatorów.

Autorzy streszczeń zaakceptowanych do prezentacji na Konferencji zostaną zwolnieni z opłaty konferencyjnej, natomiast organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania.

Komitet Naukowy Konferencji

Organizator:
 

Patronat medialny:
 

Partner:
 

Via Medica
Via Medica
Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl