Opłaty

Opłata podstawowa

95 zł

W ramach opłaty rejestracyjnej zapewniamy:

  • uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawie firm
  • materiały konferencyjne
  • kawę i poczęstunek
     

Liczba miejsc ograniczona. O pierwszeństwie udziału w konferencji i
otrzymaniu materiałów konferencyjnych decyduje wcześniejsza rejestracja i
wniesienie opłaty.


Opłatę należy wpłacać na rachunek bankowy
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk
Fortis Bank Polska SA, o. Gdańsk 94 1600 1303 0004 1007 1035 9151
z dopiskiem "paliatywna4"

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji uczestników.
Osoby rejestrujące się za pomocą internetowego systemu rejestracji uczestników są zobowiązane są do przesłania potwierdzenia dokonania opłaty rejestracyjnej.

Warunki wycofania zgłoszenia Pisemną rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłaszać na adres organizatora lub mailem na adres sok@viamedica.pl.
W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 35%
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją - uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów