Program

Piątek, 18 marca 2011 roku

 

12.00–12.10 Otwarcie Konferencji

12.10–12.30 Wykład inaugurujący obchody 20-lecia PTBB: Medycyna bólu w Polsce
Jan Dobrogowski

12.30–12.50 Przed III Zjazdem PTMP — polska medycyna paliatywna w Europie
Aleksandra Ciałkowska-Rysz

12.50–14.00 Nowości w leczeniu bólu u chorych na zaawansowane nowotwory
Przewodniczy:Jan Dobrogowski

12.50–13.10 Ból u chorych wyniszczonych i umierających
Zbigniew Żylicz

13.10–13.30 W czym specjalista medycyny bólu może pomóc lekarzowi opieki paliatywnej? Krytyczna analiza przypadków
Jerzy Wordliczek

13.30–13.50 Diagnostyka i postępowanie w neuralgiach oraz bólach neuropatycznych z uwięźnięcia u chorych w opiece paliatywnej
Małgorzata Malec-Milewska

13.50–14.00 Dyskusja 

14.00–14.20 Przerwa na kawę

14.20–15.40 Wybrane aspekty stosowania opioidów w chorobie nowotworowej. Sesja satelitarna firmy Grunenthal
Przewodniczy:Zbigniew Żylicz

14.20–14.40 Hiperalgezja opioidowa jako spodziewany objaw niepożądany leczenia opioidami
Małgorzata Krajnik

14.40–15.00 Odmienności leczenia opioidami bólu u osób starszych
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

15.00–15.30 Studium przypadków:

  • Opioidy w bólu neuropatycznym spowodowanym naciekaniem przez nowotwór
    Anna Orońska
  • Opioidy w bólu neuropatycznym spowodowanym leczeniem onkologicznym
    Anna Adamczyk

15.30–15.40 Dyskusja

 15.40–16.40 Sesja satelitarna firmy Polpharma

15.40-16.10 Ból pooperacyjny u chorych na nowotwór.
Jerzy Wordliczek

16.10-16.40 Postępowanie w bólu towarzyszącym bolesnym procedurom
Małgorzata Malec-Milewska

16.40-17.10 Lunch

17.10–18.30 Kardiologia w opiece paliatywnej i opieka paliatywna w kardiologii
Przewodniczą: Grzegorz Opolski, Piotr Sobański

17.10-17.20 Połączenie medycyny paliatywnej i kardiologii — nowa filozofia leczenia
Grzegorz Opolski

17.20–17.40 Obraz kliniczny zaawansowanej niewydolności serca
Jarosław Drożdż

17.40–18.00 Ostra niewydolność serca u chorych objętych opieką paliatywną
Piotr Sobański

18.00–18.20 Zaburzenia rytmu i ich leczenie w zaawansowanych stanach chorobowych
Sebastian Stec

18.20-18.30 Dyskusja

 

Sobota, 19 marca 2011 roku

 

9.00–10.30 Chory umierający w szpitalu
Przewodniczy: Anna Orońska

9.00–9.20 Bycie z umierającym w szpitalu
Małgorzata Krajnik

9.20–9.40 Krytyczne spojrzenie na zasady opieki nad umierającymi w świetle Liverpool Care Pathway
Zbigniew Żylicz

9.40–10.00 Żywienie u kresu życia: czy zawsze jest wskazane?
Anna Nowarska

10.00–10.20 Mobilne komisje etyczne w szpitalach — doświadczenia innych krajów. Od czego zacząć?
ks. Andrzej Muszala

10.20–10.30 Dyskusja

10.30–10.50 Przerwa na kawę

 10.50–12.10 Zintegrowana opieka nad chorymi na POChP w świetle wytycznych Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
 Przewodniczy:Ewa Jassem

10.50–11.05 Ciężka postać POChP, wiodące objawy, leczenie
Ewa Jassem

11.05–11.25 Domowe Leczenie Tlenem, rehabilitacja ogólnie usprawniająca i oddechowa
Piotr Śliwiński

11.25–11.40 Opioidy w leczeniu duszności w zaawansowanej POChP
Małgorzata Krajnik

11.40–11.55 Rola koordynatora w projekcie zintegrowanej opieki nad chorymi na POChP w świetle wytycznych Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
Piotr Krakowiak

11.55–12.10 Dyskusja oraz przedstawienie wytycznych Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
Ewa Jassem

12.10–13.00 Fizjoterapeuta w opiece paliatywnej — wybrane problemy leczenia objawowego
Przewodniczy: Aleksandra Ciałkowska-Rysz

12.10–12.30 Fizjoterapia jako element wspomagający leczenie wybranych objawów w opiece paliatywnej
Agnieszka Wójcik

12.30–12.50 Nowoczesne metody postępowania w obrzęku limfatycznym
Anna Pyszora

12.50–13.00 Dyskusja

13.00   Zakończenie Konferencji