Program

Piątek, 25 maja 2012 roku

 

12.00-12.10 Otwarcie konferencji (Małgorzata Krajnik)

 

12.10–14.10 Resuscytacja w opiece paliatywnej
prowadzący: Jerzy Wordliczek

Małgorzata Krajnik — DNR czy AND? POLST?

Grzegorz Mazur — czy odstąpienie od ratowania życia jest etyczne?

Piotr Sobański i Iwona Bryniarska — studium przypadków klinicznych

Panel z dyskusją: Jerzy Wordliczek, Piotr Sobański, Iwona Bryniarska, Małgorzata Krajnik, Grzegorz Mazur

 

14.10–14.30 Przerwa na kawę

 

14.30–16.30 Specyficzne problemy umierania w chorobach nienowotworowych
prowadząca: Ewa Jassem

Ewa Jassem — umieranie chorych z POChP

Piotr Sobański — umieranie chorych z niewydolnością serca

Anna Adamczyk — umieranie chorych z SLA

Jerzy Gąsowski — umieranie chorych z otępieniem

 

16.30–17.00 Lunch

 

17.00–18.00 Sesja sponsorowana firmy STADA
prowadząca: Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

Jan Dobrogowski — opioidy, ból, immunosupresja — czy ten temat może mieć znaczenie w praktyce klinicznej?

Zbigniew Żylicz — praktyczne aspekty stosowania buprenorfiny w plastrach
 

18.00–19.00 Rozważania wieczorne — czyli czego dowiedziałam/em się ostatnio?

prowadzący: Zbigniew Żylicz

Jan Dobrogowski — Paracetamol, od dawna stosowany lek — znaczenie nowo odkrywanych mechanizmów działania

Małgorzata Krajnik — Metody niefarmakologiczne leczenia duszności są niedoceniane w medycynie paliatywnej

Piotr Krakowiak — Praca na rzecz chorych zmienia postawy więźniów zaangażowanych w wolontariat hospicyjny w Polsce

Zbigniew Żylicz — W całej Europie więźniom chorym na raka umiera się trudniej niż ludziom na wolności

 

Sobota, 26 maja 2012 roku

 

9.00–10.45 Miejsce neurobiologii w medycynie paliatywnej

Prowadzący: Ryszard Przewłocki, Jerzy Wordliczek

Małgorzata Krajnik — Pytania klinicysty do neurobiologa: Czy słuch umiera ostatni? Czy morfina jest anksjolitykiem? Dlaczego buprenorfina może zmniejszać świąd?

Zbigniew Żylicz — Pytania klinicysty do neurobiologa: Jak wykorzystać różnorodność receptorów opioidowych? Czy testosteron może pomóc w leczeniu bólu? Skąd się biorą chorzy nietolerujący 1 mg morfiny?

Barbara Przewłocka — Jak wykorzystać endogenny układ opioidowy w medycynie paliatywnej?

Jerzy Vetulani — Mózg umierającego człowieka

 

10.45–11.30 Sesja sponsorowana firmy Astellas

Małgorzata Malec-Milewska — Praktyczne aspekty stosowania 8% kapsaicyny miejscowo

 

11.30–12.00 Przerwa na kawę

12.00–13.00 Sesja sponsorowana firmy Mundipharma
prowadzący: Jan Dobrogowski

Stanisław Wojtuń — Wpływ opioidów na funkcjonowanie układu pokarmowego

Jarosław Woroń — Za i przeciw połączeniu agonisty i antagonisty opioidowego — punkt widzenia farmakologa

Aleksandra Modlińska — Praktyczne aspekty stosowania połączenia oksykodonu z naloksonem w terapii bólu przewlekłego

 

13.00–14.00 Wiara, nadzieja, miłość
prowadząca: Ewa Jassem

Kazimierz Franczak — wiara

Małgorzata Krajnik — nadzieja

Piotr Sobański — miłość

 

14.00 Zakończenie konferencji