Informacje ogólne

Miejsce:
Gdańsk
Hotel Scandic
ul. Podwale Grodzkie 9 
 

Termin:
13-14 czerwca 2014 roku


Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).